Supervisie echtparen

BEGELEIDING van ECHTPAREN

 

We bouwen ons leven op conclusies en besluiten die we in onze jeugd nemen. Sommige besluiten zijn bewust, andere zijn onbewust. Irritatie, onbegrip, ongeduld, misverstanden of ruzies in onze relaties kunnen we als signaal zien van eerder genomen besluiten.

 

Wanneer gecommuniceerd wordt op basis van vroeger genomen besluiten (dit gebeurt vaker dan we ons realiseren) kan irritatie en onbegrip toenemen. Partners verstaan elkaar steeds minder, de communicatie en zelfs de relatie kan onder druk komen te staan. Soms trekt een van de partners zich terug in teleurstelling en onmacht, stopt met praten en laat zo een verwijdering ontstaan.

 

Op het punt aangekomen van verwijdering, wederzijdse onmacht en herhaaldelijke gevoelens van teleurstelling nemen partners contact op voor begeleiding vanuit het verlangen om de ontstane situatie te ontrafelen, onprettige momenten voor te zijn en de liefde weer een kans te geven. 

 

Wanneer partners inzicht verwerven in hun eigen gedrag en achterliggende besluiten kan wederzijds verzoening plaats vinden die de liefde weer laat stromen. Wanneer we onze eigen vroege besluiten en conclusies zien en herkennen, begrijpen we ook hoe we de ander onbedoeld hiermee confronteren en verwarren.

Mededogen met en inzicht in ons eigen gedrag, onze beperkingen, ons verlangen, onze behoeften en onze kwetsbaarheid biedt perspectief om met elkaar te onderzoeken hoe we de liefde haar verdiende kans geven. 

 

Context

Welke is de context waarbinnen de partners in hun eigen gezin zijn opgegroeid? Welke thema's van de ouders speelden in het gezin van herkomst van de partners? Welke bepalende ervaringen hebben de ouders vroeger als kind meegemaakt?  

Welke intensieve ervaringen hebben de grootouders van de partners in hun leven gevoeld? Speelt hier oorlogsverleden, was er verzet, waren er onderduikers, wie waren de slachtoffers en wie waren de daders? Welke indringende feiten hebben plaatsgevonden, denk aan ernstige ongelukken, langdurige ziekte, emigratie, faillissementen, gedwongen verhuizing, brand, buitenechtelijke kinderen, buitenechtelijke relaties, kwesties rond erfenis of religie, vroege dood, moord of suïcide?

 

Binnen het driegeneratie-perspectief kan het effect van heftige gebeurtenissen worden doorgegeven aan de volgende generatie(s). Kinderen krijgen dan te maken met onverwerkte ervaringen van hun ouders. Deze ervaringen kunnen een onuitwisbare invloed op het kind hebben. Welke conclusies trekt het kind en welke besluiten neemt het kind, bewust of onbewust op basis van niet verwerkte ervaringen van papa en mama?

 

Terug naar de partners. Het verleden heeft voor beide partners een grote rol gespeeld.

Zijn beide partners zich hiervan bewust? Zijn ze bereid hun verleden te onderzoeken in het licht van de thema's waar ze in hun relatie tegenaan lopen? Zijn ze bereid verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag in de relatie, ook wanneer dit ontrouw betekent aan eigen conclusies of aan loyaliteiten met een of beide ouders? 

 

De liefde kan weer stromen

Kennis over je eigen patronen kan jullie relatie voeden en stimuleren, zodat beperkende patronen geen kans krijgen. Weet hebben van je eigen conclusies en besluiten kan een helder licht werpen op eerder ontstane patronen. Hierdoor kun je ze eerder loslaten en vervangen door autonomie bevorderende initiatieven. Het contact kan weer open en transparant zijn, de relatie krijgt nieuwe impulsen en de liefde kan weer gaan stromen.

 

AFSPRAAK AFZEGGEN

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het annuleren van uw afspraak, wanneer u deze 24 uur vóór de afspraak annuleert.

Annuleert u deze binnen 24 uur voor uw afspraak, dan bent u gehouden aan het volledige tarief, zoals dit met u is overeengekomen. 

 

DECLAREREN KOSTEN

De kosten van supervisie, coaching of begeleiding kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.