Mannengroepen

 

 

Vanaf onze geboorte tot nu

Leven we in de mannenstroom

Leggen we onze levenspuzzel

Met stukjes autonomie, overgave

respect en grenzen. 

 

Onze ervaringen uit het verleden

Vormen een permanente bron voor onze zoektocht

Tot op zekere hoogte heeft alles

Wat we tot nu toe hebben gedaan gewerkt

Tot op zekere hoogte.....

 

 

 

Hoe staan wij mannen in het leven? Vinden we een passende vorm voor een eigen plek en hoe verhouden we ons tot elkaar met aandacht en respect voor onszelf en de ander? Als liefdevol met elkaar omgaan ons doel is, wie ontmoeten we dan in onszelf? Hoe kunnen we de diepere lagen in onszelf aanraken en zichtbaar maken? 

 

Contact maken is een middel om te groeien, zowel met en in jezelf als in het contact met de ander. Er is een heel leven voor nodig om hierin wijsheid te ontwikkelen. Het vraagt veel geduld en vertrouwen in je zelf. Hoe rijker en vollediger het contact met je zelf en met de ander is, des te groter is de mogelijkheid dat je je geliefd en gewaardeerd voelt, dat je gezond wordt en in staat bent de eigen thema's op de juiste manier op te lossen.  

 

Het is onze les om oude patronen los te laten, patronen waarmee we op allerlei manieren naar houvast zoeken. Wij mannen mogen binnenstappen in onze eigen  ontwikkeling waarbij we gaandeweg beseffen dat alle houvast een illusie is en dat we voortdurend alles moet durven wagen wat we hebben. In het volle besef dat dit de enige echte zekerheid is. Het is onze opdracht om risico's te nemen vanuit het vertrouwen, dat dat wat gebeurt goed is voor ons. We maken ons ontvankelijk voor dat wat als het ware min of meer toevallig op ons pad komt. Starten we met durven, dan zegt de ontwikkeling meteen ja.   

 

Wij mannen mogen open staan voor de kracht van ons eigen verhaal, zodat we kunnen toegroeien naar een veilige hechting in verbinding met onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Inzicht in ons zelf maakt ons sterker en geeft kracht aan ons zelf en onze relaties en is een cadeau aan de wereld. 

 

Je bent van harte welkom om samen met andere mannen in deze mannenkring je eigen levensvragen

te onderzoeken. Om te ontdekken hoe waardevol het is je eigen mannelijkheid op een diepere laag vorm te geven. 

 

Op 4 september 2024 start de volgende mannengroep. Meer informatie vind je t.z.t. hier op de site. 
 
Mijn mannengroepen zijn zogenaamde leergroepen. Om ons zelfinzicht te vergroten is de focus gericht op het delen van ervaringen, ondersteund door theorie over het ontstaan van onze patronen in denken, voelen en gedrag. De bijeenkomsten worden gevuld met inbreng van eigen thema's samen met onderwerpen als je gezin van herkomst, je hechting aan vader en moeder, omgaan met gevoelens, onderzoeken van patronen en overtuigingen, loyaliteiten, omgaan met schuld, schaamte, intimiteit en seksualiteit. 
   
Kosten
Deelname aan de mannengroep kost € 900,00, incl. btw. 
 
Aanmelden en locatie
- Je kunt je aanmelden met het aanmeldingsformulier (in linker menu) of je stuurt een berichtje naar info[at]cheironcoaching.nl.
Je wordt van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
- De locatie is Cordium, centrum voor groei en ontwikkeling, De Ruyterstraat 65 in Nijmegen.